Отворен првиот приватен едукативен центар за келнери и готвачи

Ресторанот Ореов Лад освен со својата високо квалитетна модерна здрава храна пред македонската јавност се претстави и како прв едукативен центар кој се фокусира на подигање на нивото на приготвување и на служење на храната, со тоа ке придонесе во развој на целокупното македонско угостителство.

Обуката ке биде спроведена од еминентни експерти од земјата и од странство, Проф,Д-р Небојша Вуковиќ и многу други.

Во текот на двете обуки ке се користат матријали и најпрофесионална опрема за приготвување и послужување на храна.

Секој ученик што ке ја помине обуката ке се стекне со диплома која е призната секаде надвор од Македонија.

Нашата цел е да го подигнеме нивото на угостителството во Р. Македонија